Zlecenie badań

Formularz Zlecenia

Aby zlecić badania, prosimy Państwa o uzupełnienie formularza zlecenia. W tym celu należy wypełnić poniższy formularz (jeśli zlecenie dotyczy tylko jednej próbki) lub przejść do Generatora Zleceń on-line. Jest również możliwość wypełnienia wniosku w formie papierowej i wysłania jego skanu na nasz adres e-mail: rejestracja.ace@cnbc.uw.edu.pl. W razie pytań prosimy o kontakt.