Zakres badań

Przedmioty oraz zakres badań

Analityczne Centrum Eksperckie ma szeroki zakres badań komercyjnych. Zajmujemy się m.in. oznaczaniem pestycydów, metali i mikotoksyn w żywności. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.

Owoce i warzywa oraz ich przetwory

 • Pestycydy – technika HPLC-MS/MS (pakiet 297 pestycydów)
 • Pestycydy kwaśne – technika HPLC-MS/MS (pakiet 23 pestycydy)
 • Pestycydy – technika GC-MS/MS (pakiet 301 pestycydów)
 • Pestycydy polarne – technika HPLC-MS/MS (m.in. Chlormequat i Mepiquat)
 • Ditiokarbaminiany –  technika GC-MS
  • Kadm – technika ICP-MS
  • Ołów – technika ICP-MS
  • Arsen- technika ICP-MS
  • Rtęć- technika ICP-MS
  • Patulina (soki i przetwory) – technika HPLC-MS/MS

  Zboża i przetwory zbożowe

 • Pestycydy – technika HPLC-MS/MS (pakiet 279 pestycydów)
 • Pestycydy kwaśne – technika HPLC-MS/MS (pakiet 23 pestycydy)
 • Pestycydy – technika GC-MS/MS (pakiet 301 pestycydów)
 • Pestycydy polarne – technika HPLC-MS/MS (m.in. Glifosat)
  • Arsen – technika ICM-MS
  • Kadm – technika ICP-MS
  • Ołów – technika ICP-MS
 • Aflatoksyna B1
 • Aflatoksyna B2
 • Aflatoksyna G1
 • Aflatoksyna G2
 • Deoksyniwalenol
 • Fumonizyna B1
 • Fumonizyna B2
 • Ochratoksyna A
 • HT-2 Toksyna
 • T-2 Toksyna
 • Zearalenon
 • Woda

  Technika ICP-MS: 
  Ag, As, Au, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Pd, Pt, Sb, Se, Sn, Sr, Te, Tl, U, Zn

  Pasze dla zwierząt

 • Aflatoksyna B1
 • Aflatoksyna B2
 • Aflatoksyna G1
 • Aflatoksyna G2
 • Deoksyniwalenol
 • Fumonizyna B1
 • Fumonizyna B2
 • Ochratoksyna A
 • HT-2 Toksyna
 • T-2 Toksyna
 • Zearalenon
 • Pełen zakres badań

  Pobierz naszą pełną ofertę badań. W razie pytań zapraszamy do kontaktu. 

  Zakres elastyczny

  Analityczne Centrum Eksperckie posiada zakres elastyczny, który obejmuje oznaczanie pestycydów metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (HPLC-MS/MS) oraz oznaczanie zawartości metali metodą spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS). Nasze laboratorium może na zlecenie klienta poszerzyć zakres badań i usług. 

  Nasi eksperci nieustannie pracują nad poszerzaniem oferty.