Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW

Analityczne Centrum Eksperckie działa pod Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego (CNBCh UW), które jest ośrodkiem naukowo-badawczym zlokalizowanym na uniwersyteckim kampusie „Ochota”. CNBCh powstało w celu prowadzenia zaawansowanych badań o dużym znaczeniu naukowym, których wyniki są wykorzystywane do rozwoju nowych technologii w zakresie energetyki, analityki, farmaceutyków, medycyny, biotechnologii, nowych materiałów oraz ochrony środowiska i dziedzictwa cywilizacyjnego. Skupia najzdolniejszych młodych naukowców oraz doświadczoną kadrę naukową.

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
Uniwersytetu Warszawskiego

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW to jeden z najlepiej wyposażonych ośrodków badawczych w Europie. Naukowcy mogą korzystać tu z ponad 500 urządzeń badawczych o wartości 100 mln zł.

Grupy badawcze

CNBCh posiada ponad 50 grup badawczych specjalizujących się w najróżniejszych badaniach

Techniki

Nasi eksperci w badaniach wykorzystują: