ANALITYCZNE CENTRUM EKSPERCKIE

Analityczne Centrum Eksperckie zajmuje się wykorzystaniem zaawansowanych technik pomiarowych w badaniach zarówno naukowych, jak i komercyjnych. Laboratorium jest częścią Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Działamy m.in. w obszarze badań żywności, próbek środowiskowych, procesów zachodzących w organizmach, procesów fizyko-chemicznych zachodzących w obiektach zabytkowych oraz składu jakościowego i ilościowego próbek klinicznych. 

Oznaczamy pozostałości pestycydów i innych zanieczyszczeń w wielu matrycach m.in.:

 • Owoce, warzywa i ich przetwory
 • Zboża i produkty pochodne
 • Woda
 • Pasze

Przedmioty badań

Pestycydy m.in.:

 • Pakiet ponad 600 pestycydów z wykorzystaniem metody wielozwiązkowej (tzw. „multi”)
 • Pestycydy polarne
 • Ditiokarbaminiany

Posiadamy elastyczny zakres akredytacji, który obejmuje analizę pozostałości pestycydów oraz analizę zawartości metali w żywności.

Nasze laboratorium może na zlecenie klienta poszerzyć zakres badań i usług. 

Mikotoksyny m.in.:

 • Ochratoksyna A
 • Aflatoksyny
 • Fumonizyny

Metale m.in:

 • Kadm
 • Ołów
 • Arsen
 • Rtęć

Zakres akredytacji

Analityczne Centrum Eksperckie spełnia wymagania systemowe oraz techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.  
Aktualny Zakres Akredytacji Nr AB 1525 znajdą Państwo w zakładce Akredytacja.

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.